05032 KB - koncovka s ventilem pro chráničky optického kabelu

Seznam příloh