Parametr

Vyhledá výrobek podle zadané hodnoty (číselné nebo textové) zvoleného prametru.
Vyhledávání probíhá v součinnosti se zadáním v okně Hledaný text.