Hledaný text

Vyhledá výrobek podle zadaného textového řetězce, který se vyskytuje v názvu výrobku a v dalších textových polích v katalogovém listu (i část slova). Při zadání není nutno rozlišovat velká a malá písmena a diakritická znaménka. Vyhledávací řetězce je možné spojovat pomocí operátorů a, nebo, ne popř. zadat do uvozovek (přesné zadání textu).
Vyhledávání probíhá v součinnosti se zadáním okně Parametr.

Příklady :
 lišta elektroinstalační
 krabice ne plastové
 krabice "pod omítku"
 kopoflex nebo kopodur